Het ontstaan van de heksentocht 

De Heksentocht kent zijn ontstaan in 1995 na een deelname aan een andere nachtwandeling.


Met 5 man aan de toog werd beslist “Dat kunnen wij ook”.


Zo werdt er voor de eerste keer een begeleide wandeling in elkaar gestoken waarbij de deelnemers verrast werden met verhalen allerhande.


Toen werd er gestart met een groep van 50 personen.

Na twee jaar werden er al 300 deelnemers verwelkomd die onder begeleiding van een gids “de Most” werden ingestuurd.


Later werden het 600 wandelaars en werd het vrij wandelen ingevoerd en de hele wandeling met pijlen bewegwijzerd.


Tijdens al die jaren werd er een wandelaftstand van om en bij de 6km aangehouden.

Tot dan toe werd er na de wandeling nog een maaltijd aangeboden maar door het aanhoudende succes en het stijgende bezoekersaantal was dit niet meer haalbaar.

Momenteel zijn er jaarlijks tussen de 3500 en 4000 bezoekers, en bestaat VZW Heksenkring uit ongeveer 300 vrijwillige medewerkers die zich elk jaar inzetten voor weer een onvergetelijke Heksentocht.


In 2020 na 25 jaar heeft het oprichtende bestuur de fakkel doorgegeven aan een nieuw bestuur dat bestond uit 2 bestuursleden. 


Door de  corona pandemie was het voor het oprichtende bestuur jammer genoeg niet mogelijk om hun 25 jarig bestaan in schoonheid af te ronden.


Na de heksentocht in 2022 heeft de toenmalige voorzitter

zijn ontslag aangeboden waardoor er een nieuw bestuur werd opgesteld.


In januari 2023 is het nieuw bestuur gestart met 7 bestuursleden. 

Enkele foto's uit vroegere jaren